NOI PREVEDERI PRIVIND PREȚUL NORMATIV ȘI MODUL DE VÎNZARE-CUMPĂRARE A PĂMÂNTULUI AU FOST APROBATE DE PARLAMENT

Parlamentul a aprobat astăzi, în prima lectură, Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului. Adoptarea noilor modificări va facilita procesul de creare a fâșiilor forestiere de protecție a câmpurilor și prevenirii degradării şi eroziunii solurilor, protecției terenurilor agricole şi sporirii productivității acestora.

Potrivit prevederilor proiectului, în cazul vânzării terenului preconizat a fi ocupat de fâșiile forestiere proiectate, dar neplantate, implicate într-un singur proces tehnologic, consiliul local va putea condiționa vânzarea acestora. Ulterior, cumpărătorul va fi obligat să asigure efectuarea proiectării și plantării fâșiilor forestiere antierozionale, să efectueze amenajarea hidrologică a terenurilor, în conformitate cu noul proiect de organizare a teritoriului (perfectat de către o entitate publică sau privată din domeniu) a exploatației agricole (deţinute în proprietate de cumpărător).
Prin urmare, condiţionarea vânzării acestora va spori consolidarea terenurilor agricole și stoparea proceselor erozionale a stratului fertil de sol al terenurilor agricole.
Plantarea fâşiilor forestiere generează un set de beneficii:
– micșorează viteza vînturilor, intensifică umiditatea aerului și a solului;
– favorizează curenții verticali la înălțimi mari, sporind astfel probabilitatea de ploaie;
– stopează eroziunea și sporesc fertilității solurilor.
Sursa: maia.gov.md
NOI PREVEDERI PRIVIND PREȚUL NORMATIV ȘI MODUL DE VÎNZARE-CUMPĂRARE A PĂMÂNTULUI AU FOST APROBATE DE PARLAMENT
Пролистать наверх