Viziune

FNFM aspiră să contribuie la reducerea sărăciei în mediul rural și îmbunătățirea bunăstării generale a populației din mediul rural.

Misiune:

FNFM ca o organizație neguvernamentală a fermierilor  este orientată spre dezvoltarea durabilă a spațiului rural și spre creșterea veniturilor populației rurale. Această misiune se realizeaza prin transfer de cunostinte, asistenta tehnica si reprezentarea si apararea intereselor fermierilor

Scopul:

Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova are drept scop promovarea, reprezentarea şi apărarea intereselor legale ale membrilor săi în relaţia cu  instituţiile statului şi cu organizaţii din ţară şi din străinătate. De asemenea, crearea structurilor instituţionale prin care să acţioneze membrii Federaţiei şi organizarea serviciilor de extensiune, marketing, dezvoltarea afacerilor.

Obiective generale

–   promovarea, reprezentarea şi apărarea intereselor membrilor în raport cu instituţiile guvernamentale, neguvernamentale şi internaţionale

–   contribuirea la îmbunătăţirea cadrului legal care reglementează  activitatea economică rurală

–   elaborarea programelor specifice de promovare a  agriculturii ecologice, turism  rural, aspecte sociale şi culturale

–   facilitarea asocierii producătorilor pe domenii de interes

–   dezvoltarea capacităţilor instituţionale a organizaţiei la toate nivelele

–   prestarea serviciilor de extensiune, marketing şi dezvoltarea afacerilor

–   stimularea participării femeilor şi tineretului în dezvoltarea economică rurală.

Obiective generale

1. Dezvoltarea instituțională a FNFM și consolidarea capacităților de prestare a serviciilor membrilor

2. Dezvoltarea continuă a competențelor antreprenoriale ale fermierilor mici și mijlocii: acces la cunostinte, cooperare, finante si piete

3. Participarea la îmbunătățirea politicilor în agricultură prin acțiuni de lobby, advocacy și de reprezentare

4. Promovarea și susținerea tendințelor inovatoare și inițiativele de afaceri ale tinerilor fermieri.

Emanciparea si incluziunea socio economica  a femeilor din zona rurala:

Пролистать наверх