CE SE VA SCHIMBA ÎN AGRICULTURĂ ÎN URMĂTORII CINCI ANI

Așa cum agricultura rămâne pentru Republica Moldova cel mai important domeniu, ministerul de resort a elaborat un proiect de dezvoltare a sectorului pentru următorii cinci ani.
În acest sens, au fost organizate dezbateri publice online, în care au fost prezentate strategiile pe termen mediu ale Ministerului.

Șeful de agricultură, Viorel Gherciu a declarat că se va pune accent pe mai multe aspecte importante, dintre care dezvoltarea sectorului zootehnic, a infrastructurii de procesare a producției agricole, a sectorului vitivinicol, a agriculturii conservative și ecologice.
VIOREL GHERCIU, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare: ”Punem accent pe dezvoltarea sectorului ecologic. Nu este separat de celelalte sectoare. Cu părere de rău, atât resursele umane, cât și financiare ne limitează la acest capitol. Dar eu sper să reușim să asigurăm o dezvoltare durabilă.”
Au fost însă și opinii separate, cu argumente convingătoare.
Vasile Buzu, membru al Asociaţiei Producătorilor Agricoli „UniAgroProtect”: ”Multe prevederi din strategie nu sunt înțelese, chiar și obiectivul general nr. 1. Din cele 17 obiective strategice este descris, dar nu este înțeles în ce domeniu, în ce sector al agriculturii.”
VIOREL GHERCIU, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare: ”Eu am prezentat pe scurt care sunt problemele, ca să nu ne oprim în detalii. Dar pentru înțelegerea esenței este important ca să avem aceste detalii. Ce ține de viziune, au fost trasate obiectivele generale și cele specifice.”
Păreri au fost multe și diferite, totuși, ministrul a punctat anumite aspecte.
„Noua strategie de dezvoltare a sectorului agroalimentar are rolul de a consolida competitivitatea, de a promova agricultura sustenabilă, prin prisma adaptării la evoluțiile economice, la cerințele de piață și la necesitățile producătorilor agricoli”, a subliniat ministrul.
La dezbaterile publice au participat reprezentanții direcțiilor raionale agricole, consultanți și membri ai organizațiilor de fermieri, producători agricoli.
Agro tv.md
CE SE VA SCHIMBA ÎN AGRICULTURĂ ÎN URMĂTORII CINCI ANI
Пролистать наверх