“PROTECȚIA PLANTELOR – BAZA OBȚINERII RECOLTELOR ÎNALTE ȘI CALITATIVE”

 Pierderile anuale de producţie fitotehnică, cauzată de diferite specii de dăunători, boli şi buruieni constituie circa 25-30%. Deci protectia plantelor, ca disciplina biologica aplicata, contribuie la cresterea productiilor culturilor agricole şi la îmbunatatirea calitatii recoltei, ceea ce este esential pentru agricultori și  pentru a beneficia de o recoltă bogată și sănătoasă. Din motivele prezentate mai sus combaterea dăunatorilor este imperios necesară pentru cultura plantelor, proceduri de protectie a plantelor (şi inclusiv a recoltei stocate) împotriva organismelor daunatoare fiind o componenta majora a tuturor ghidurilor de buna practica agricola.

Invitatul special al conferinței online, domnul Leonid Voloșciuc, doctor habilitat

 a evidențiat mai multe aspecte ale problemei date și totodată, a oferit și recomandări, printre acestea:

Valoarea pesticidelor în lume a atins în prezent 68,6 mlrd $, iar pentru anul 2024 este planificată creșterea până la 87,5 mlrd $ și sporul anual de 5 %. În UE, vânzările de substanțe active utilizate în produsele de protecție a plantelor depășesc 350 000 de tone pe an. Produsele de protecție a plantelor pot avea un impact asupra calității apei și solului, asupra biodiversității și a ecosistemelor și se pot regăsi ca reziduuri în alimente.

Expertul, de asemenea a menționat despre tendințele de agravare a impactului organismelor dăunătoare:

-Extinderea răspândirii agenților de carantină

– Sporirea frecvenței și ariilor de răspândire a speciilor invazive

– Creșterea ritmului de dezvoltare a rezistenței OD la aplicarea mijloacelor chimice de uz fitosanitar

– Manifestarea consecințelor “ APLICĂRII” pesticidelor și agravarea problemelor ecologice.

Drept soluție, în opinia specialistului, sunt necesare implementarea de către agricultori a unui șir de acțiuni, cum ar fi:

– Combaterea OD prin profilaxie, terapie, eradicare,

-asigurând eficacitatea biologică, economică și ecologică.

– Crearea condiţiilor nefavorabile înmulţirii OD.

-Creşterea rezistenţei plantelor cu rezistenţă  specifică (verticală), rezistenţă nespecifică (orizontală), îmbunătăţirea creşterii şi refacerea ţesuturilor  (toleranţă).

-Controlul răspândirii prin carantina externă și internă.

— Evitarea în timp a prezenţei OD concomitent cu faza sensibilă a culturii.

— Îmbinarea tuturor metodelor acceptabile.

–Reglarea densității populaţiilor  de OD, fără depăşirea PED.

“ Materialul săditor trebuie să fie unul sănătos, obținerea unui material sănătos începe cu tratarea prealabilă a semințelor. Asta ne asigură că noi excludem infecțiile la plante.” A precizat Leonid Voloșciuc.

Menționăm că în data de 22 iunie, 2021,   la Oficiul Central al Federației Naționale a Fermierilor din Moldova și Centrele de Informare și Consultanță a Federației Naționale a Fermierilor din Moldova a avut loc un curs de instruire online a fermierilor la tema: „Protecția plantelor  –  baza obținerii recoltelor înalte și calitative”. „Cursul de instruire este  destinat  fermierilor ce doresc să-şi sporească cunoștințele și abilităţile în domeniul sistemului integrat de măsuri pentru protecția culturilor agricole”Cursul a fost prezentat de către Leonid Voloșciuc, dr.habilitat.

Scopul: „Sporirea nivelului de cunoștințe cu referință la masurile de protecție a plantelor ca baza reală pentru obținera recoltelor înalte și calitative”.

Fermierii participanți la cursul de instruire s-au ales cu informații utile despre necesitatea protecției plantelor pentru a ne garanta o recoltă bună și calitativă, cei prezenți s-au implicat activ în discuții, au adresat întrebări și au cerut să li se ofere răspunsuri la problemele cu care se confruntă zi de zi în activitățile lor agricole.

 Și acest curs de instruire a fermierilor, a fost posibilă și grație partenerilor externi ai Federației Naționale a Fermierilor din Moldova (FNFM), Weeffect, cărora le aducem mulțumiri pentru suport constant și consultanță.

“PROTECȚIA PLANTELOR – BAZA OBȚINERII RECOLTELOR ÎNALTE ȘI CALITATIVE”
Пролистать наверх