ACTIVITATEA AGRICOLĂ A MICILOR PRODUCĂTORI AGRICOLI ÎN REPUBLICA MOLDOVA,2019// CERCETARE

În patru ani, numărul terenurilor agricole în Republica Moldova s-a redus de la un total de 2235,4 în anul 2016, la 2 232,1 în 2019. În schimb, a crescut numărul întreprinderilor și gospodăriilor țărănești de la 884,0 în 2016, la 908,5 în 2019. Sunt datele Cadastrului Funciar al Republicii Moldova, prezentate în cadrul unei cercetări statistice “ ACTIVITATEA AGRICOLĂ A MICILOR PRODUCĂTORI AGRICOLI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN 2019”.

Potrivit aceleiași publicații, o evoluție pozitivă și o tendință ascendentă s-a înregistrat și în privința Structurii terenurilor agricole după categoriile deţinătorilor de teren, în special în privința întreprinderilor și organizațiilor deținătoare de terenuri agricole: de la 39,5 la începutul anului 2016, la 40,7 în 2019. Însă o dinamică negativă s-a putut observa în  ceea ce privește situația gospodăriilor țărănești (de fermier), care erau 28,9 în 2016 și a ajuns la cifra de 27,3 în anul 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structura terenurilor agricole după categoriile deţinătorilor de teren, la începutul anului 2019, %, arată în felul următor:

  • Majoritatea sunt deţinători de terenuri. (64,9%), urmează gospodăriile ţărăneşti (de fermier)cu suprafaţa terenului mai mică de 10 ha în proporție de 20,1% și la final, gospodăriile populației cu 15,0%.

 

 

 

 

 

 

 

 

Datele mai arată că ponderea suprafeţei terenurilor agricole a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa mai mică de 10 ha în total gospodării țărănești, în ultimii patru ani, a înregistrat un declin evident, mai exact de la 78,8 în 2016, la 73,6 în anul 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au crescut și plantațiile multianuale, potrivit studiului, în gospodăriile țărănești, de la un total de livezi,nuciferi şi arbuşti fructiferi de 20,3 la începutul anului 2016 la unul de 24,8 în 2019.

 

 

 

 

 

Indicatori pozitivi se observă și în ceea ce privește roada medie a culturilor agricole în gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa până la 10 ha, astfel cu un total de 28,1 chintale de pe un hectar de culturi cerealiere şi leguminoase în anul 2016, la 35,6 către finalul anului 2019.

ACTIVITATEA AGRICOLĂ A MICILOR PRODUCĂTORI AGRICOLI ÎN REPUBLICA MOLDOVA,2019// CERCETARE
Пролистать наверх