🚻GENDER „Dezvoltarea Mediului de Afaceri” prin prisma dimensiunii de gen 2018-2020

📝✅Scopul cercetării de față a fost de a identifica particularităţile antreprenoriatului feminin şi masculin şi a problemelor cu care se confruntă antreprenorii la etapa de inițiere, creștere și dezvoltare a businessului, dar și a factorilor care creează impedimente în dezvoltarea acestora prin prisma deosebirilor determinate de gen. Pentru atingerea acestui scop a fost elaborat un chestionar care include întrebări ce permit calcularea indicatorilor atât cantitativi cât și calitativi, precum și întrebări care să asigure comparabilitatea cu anul 2009, în baza căruia a fost efectuată cercetarea.

 

Comparativ cu anul 2009, ponderea femeilor implicate în afaceri a crescut Conform rezultatelor cercetării, ponderea femeilor care dețin sau gestionează afaceri a constituit 33,9% (cu 6,4 p.p mai mult față de anul 2009), astfel femeile fiind de 2 ori mai puține în rândul antreprenorilor comparativ cu bărbații. Totodată, deși femeile predomină în numărul populației (52,2%), ponderea femeilor antrenate în activitatea de antreprenoriat este mai joasă decât ponderea femeilor în numărul populaţiei economic active (49,4%). De asemenea, femeile mai frecvent sunt întâlnite în calitate de manageri angajați ai întreprinderilor (17,0% comparativ cu 14,7%), bărbații în schimb, sunt mai frecvent co-proprietari ai afacerilor (19,1% comparativ cu 12,9%). Comparativ cu anul 2009, discrepanța de gen în ponderea proprietarilor s-a majorat de la 1,2 puncte procentuale până la 2,3 puncte procentuale. Cei mai activi bărbați și femei implicate în afaceri au vârsta cuprinsă între 35-55 ani Distribuția antreprenorilor pe grupe de vârstă, arată concentrarea acestora în grupurile de vârstă 35-44 ani (31,3%) și 45-54 ani (26,3%). Diferențe majore în funcție de sex nu se constată. Astfel, fiecare a treia femeie antreprenor are vârsta cuprinsă între 35-44 ani (31,9%), iar fiecare a patra femeie are vârsta cuprinsă între 45-54 ani (26,4%). Repartizarea antreprenorilor pe grupe de vârstă şi sexe, 2009 și 2018 (%)

Ponderea tinerilor implicați în afaceri este în scădere, comparativ cu anul 2009

Tinerii cu vârsta de 15-34 ani reprezintă doar 14,4%. Deși, tinerii de această vârstă reprezintă 26,7% din numărul populației, ponderea tinerilor antreprenori este cu mult mai joasă decât cea a tinerilor economic activi (42,0%). Comparativ cu anul 2009, se atestă o scădere în rândul tinerilor antreprenori în vârstă de 15- 34 ani cu 8,3 puncte procentuale. Ponderea femeilor tinere, implicate în afaceri, cu vârsta de 15-34 ani, de asemenea, a înregistrat o scădere de 9,9 puncte procentuale, comparativ cu anul 2009.

Tinerii optează preponderent pentru afaceri în domeniul informațiilor și comunicațiilor, bărbații tineri într-o măsură mai mare decât femeile tinere

Tinerii în vârstă de 15-34 ani, cel mai des gestionează afaceri cu genul principal de activitate informații și comunicații (23,2%), dar mai puțin optează pentru afaceri în domeniul industriei (10,7%), comerțului cu amănuntul (11,7%) și comerțul cu ridicata (12,6%). Bărbații tineri în vârstă de 15-34 ani, optează pentru o afacere în domeniul informațiilor și comunicațiilor într-o măsură mai mare decât femeile de aceeași vârstă (24,4% comparativ cu 20,0%). În schimb, femeile în vârstă de 15-34 ani sunt implicate în sectorul altor servicii într-o măsură mai mare decât bărbații (20,5% comparativ cu 17,3%). Cel mai des, femeile implicate în afaceri cu vârsta cuprinsă între 35-44 ani gestionează întreprinderi cu genul principal de activitate comerțul cu ridicata – 38,9%, în timp ce bărbații de această vârstă gestionează preponderent întreprinderi în domeniul informațiilor și comunicațiilor – 40,1%.

Aproape fiecare a cincea femeie implicată în gestionarea afacerii are copii în vârstă de până la 7 ani și pe durata orelor de lucru preponderent se bazează pe serviciile de educație timpurie

Ponderea antreprenorilor cu copii în vârstă de până la 7 ani constituie 23,2%. În rândul femeilor, aceasta constituie 18,0%, în timp ce în rândul bărbaților – 25,9% sau cu 7,9 puncte procentuale mai mult. De obicei, antreprenorii cu copii în vârstă de pînă la 7 ani apelează la serviciile instituțiilor de educație timpurie pentru îngrijirea copiilor pe durata orelor de lucru (63,8%).

  Cercetarea statistică „Dezvoltarea Mediului de Afaceri” prin prisma dimensiunii de gen a fost realizată în conformitate cu planul de acțiuni al Strategiei de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii pentru anii 2018-2020, în perioada 5-25 septembrie anul 2018, fiind cea de-a 2-a cercetare realizată de Biroul Național de Statistică, după prima desfășurată în anul 2009.

Sursa: https://statistica.gov.md/public/files/ComPresa/Antreprenoriat_feminin/Antreprenoriat_femei_barbati_2018.pdf

🚻GENDER „Dezvoltarea Mediului de Afaceri” prin prisma dimensiunii de gen 2018-2020
Пролистать наверх