DE ZIUA NAȚIONALĂ A SUEDIEI, FNFM MULȚUMEȘTE PENTRU IMPLICARE, SUPORT ȘI PARTENERIAT SOLID

De Ziua Națională a Suediei, Federația Națională a Fermierilor mulțumește poporului suedez, care prin intermediul We Effect, oferă suport constant fermierilor mici, fermelor de familie si femeilor implicate în agricultură pentru eradicarea sărăciei din zonele rurale dar și pentru aportul extraordinar adus în direcția promovării și asigurării egalității de gen.
Prețuim implicarea și efortul adus de We Effect în vederea consolidării organizațiilor de fermieri, implicit a FNFM ca un catalizator al vocii fermierilor.
======================================
 On National Day of Sweden, the National Federation of Farmers thanks the Swedish people, who through We Effect, provide constant support to small farmers, family farms and women involved in agriculture to eradicate poverty in rural areas but also for their extraordinary contribution to the promotion and ensuring gender equality.
We appreciate the involvement and effort of We Effect in consolidating farmers ‘organizations, implicitly the FNFM as a catalyst for farmers’
voices.
DE ZIUA NAȚIONALĂ A SUEDIEI, FNFM MULȚUMEȘTE PENTRU IMPLICARE, SUPORT ȘI PARTENERIAT SOLID
Пролистать наверх