COMPENSAȚII PENTRU CONSUMUL DE GAZ – PENTRU ÎNCĂ TREI CATEGORII DE PRODUCĂTORI

Lista beneficiarilor non-casnici de compensații pentru gaz a fost extinsă cu încă 3 categorii de activități economice. Totodată, a fost extins și termenul de depunere a solicitărilor din partea consumatorilor non-casnici, până la data de 13 mai curent. Decizia a fost aprobată de Comisia pentru Situații Excepționale (CSE).

Suplimentar, în lista beneficiarilor, la cele 17 categorii care fac parte din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM), au fost incluse domeniile: Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase (C1072); Fabricarea altor produse alimentare (C1082); Fabricarea articolelor din hârtie și carton (C1721).
Sunt eligibili pentru compensații consumatorii non-casnici care procură de la furnizorii de gaze naturale, activează în domeniile specificate în decizia CSE, și ale căror plăți pentru gazele naturale (fără TVA), consumate lunar, reprezintă cel puțin 5% din volumul de vânzări din luna respectivă.
Compensația va constitui 100% din diferența în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, dar nu mai mult de 1,5 milioane lei per consumator și va fi oferită pentru perioada ianuarie-martie 2022. Din suma compensată se va exclude compensarea pentru primii 500 m3 consumați lunar pentru care a fost efectuată compensarea conform Dispoziției nr.3 din 01 februarie 2022 a CSE.
Un scurt ghid de completare a cererii, poate fi găsit aici:
Până în prezent, 65 de agenți economici au completat cererea pentru compensații.
Sursa: Agromedia.md
COMPENSAȚII PENTRU CONSUMUL DE GAZ – PENTRU ÎNCĂ TREI CATEGORII DE PRODUCĂTORI
Пролистать наверх