PROIECT DE COOPERARE ÎNTRE GERMAN SPARKASSENSTIFTUNG MOLDOVA ȘI FNFM

La 23 martie, Federația Națională a Fermierilor și German Sparkassenstiftung Moldova (GSM) au dispus stabilirea unei cooperări în cadrul proiectului GSM/DSIK „Acces la finanțare pentru o dezvoltare durabilă și adaptabilă la climă a zonelor rurale din Republica Moldova.

Obiectivul general al proiectului GSM/DSIK este consolidarea potențialului de dezvoltare a regiunilor rurale din Moldova prin sprijinirea unei oferte adecvate de servicii financiare, în special pentru investiții în măsuri adaptative la climă.
Furnizarea de servicii financiare pentru fermierii comerciali mici și mijlocii, IMM-uri și potențialii antreprenori din zonele rurale, corespund nevoii acestora de dezvoltare (economică) durabilă, rezistentă la climă.
Grație acestui proiect, formarea financiară durabilă în afaceri pentru grupurile de populație din zonele rurale este implementată sistematic.
FNFM va sprijini realizarea proiectului GSM/DSIK prin promovarea în rândul membrilor săi (în special în rândul grupului țintă al proiectului GSM/DSIK) activități de formare care urmează să fie desfășurate de către sau în numele GSM/DSIK. De asemenea, FNFM va sprijini activitățile proiectului GSM/DSIK legate de membrii și clienții săi, de exemplu, cu facilități, resurse organizaționale și de personal, precum și informații și date.
GSM/DSIK va oferi compensații financiare sau de altă natură pentru toate serviciile furnizate de NFFM în cadrul acestui Memorandum de înțelegere.
Ambele părți ale acestui memorandum de înțelegere urmăresc stabilirea unui parteneriat pe termen lung. Cu toate acestea, faza inițială a proiectului va corespunde cu faza de orientare a proiectului adică (până la 31.08.2022).
Mediul este o condiţie primordială pentru dezvoltarea socio-economică și suntem conștienți că este în puterea noastră de a avea grijă de el și de a contribui cu activități, programe, idei care să ne facă mai competitivi, mai performanți!
🤝Federația Națională a Fermierilor din Moldova aduce mulțumiri German Sparkassenstiftung Moldova (GSM) pentru deschidere și cooperare.
Să fie cu succes!
PROIECT DE COOPERARE ÎNTRE GERMAN SPARKASSENSTIFTUNG MOLDOVA ȘI FNFM
Пролистать наверх