SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ȘI BUNE PRACTICI DINTRE MOLDOVA ȘI ROMÂNIA

În perioada 26-28 ianuarie curent, reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare au realizat o vizită de studiu la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România, unde au avut întrevederi cu Secretarul de Stat al MADR, Sorin MOISE, cu directorul direcției Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar șidirectorul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANÎF).

Scopul vizitei a fost de a realiza un schimb de experiență privind politicile ambelor state în domeniul îmbunătățiri funciare. Astfel, în cadrul discuțiilor, reprezentanții MAIA au preluat bunele practici ale României privind amenajările funciare, reabilitarea, construcția și întreținerea Sistemelor Centralizate de Irigare, precum și implementarea politicilor în domeniul vizat. Totodată, a fost abordat subiectul cu referire la procedura de constituire a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI), prin prisma experienței funcționale a ANÎF, gestionarea eficientă a cheltuielilor de întreținere a sistemelor de irigații de către AUAI.
Un alt reper al ședințelor s-a referit la experiența țării vecine privind aplicarea măsurilor și mecanismelor de implementare a politicilor Uniunii Europene pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale.
sursa: maia.gov.md
SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ȘI BUNE PRACTICI DINTRE MOLDOVA ȘI ROMÂNIA
Пролистать наверх