SUBVENȚIONAREA AGRICULTURII – SOLUȚIE DE DEPĂȘIRE A CRIZEI

Parlamentul a votat recent în lectura a doua Proiectul Legii Bugetului de stat pentru anul 2022.
Potrivit documentului respectiv, Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural va constitui 1500000,0 mii de lei. Deși banii oferiți agriculturii arată o anumită creștere față de anul 2021, trebuie să se recunoascpă că suportul acordat de stat este mult prea mic pentru a-i impune sectorului agrar ritmurile de dezvoltare pe care le merită.
Cu atât mai mult cu cât și în anii precedenți oferta bugetului a fost de fiecare dată extrem de limitată. În plus, atît fondurile alocate în 2020, cît și cele pentru anul 2019 au avut de suportat sarcini neonorate în anii precedenți.

Insistența cu care unii factori de decizie vor să arate că în anul curent s-a procedat la o creștere semnificativă a Fondului de subvenționare ne obligă să spunem că, în realitate asistăm la o reducere a capacităților pe care le va avea agricultorul în anul 2022.
Investițiile care urmează a fi încurajate prin acordarea subvențiior s-au scumpit foarte mult. Au crescut prețurile la tehnica agricolă, la echipamentele de procesare, la materialele de construcție, la absolut tot ce se cere pentru a face conturul unui proiect investițional. În plus, fermierul este recompensat în regim postinvestiție, iar asta îl pune în situația de a căuta mijloacele necesare de unul singur.
Federația Națională a Fermierilor a operat întotdeauna cu cifre mult peste cele incluse în Legea bugetului, punînd la temelia ofertelor sale situația reală cunoscută din contactul direct cu producătorul agricol. În solicitările sale față de instituțiile statului, FNFM pornește în primul rînd de la angajamentul său de a apără drepturile şi interesele economice şi sociale ale fermierilor din Republica Moldova, dar și de la acea convingere constantă că agricultura este sursa principală de venit pentru populaţia de la sate.
În demersurile sale din anul curent, FNFM a solicitat includerea în Legea bugetului a unei dimensiuni absolut reale pentru Fondul național de subvențiobnare – 4 miliarde de lei. Prin aprobarea unui asemenea angajament statul ar fi arătat clar efortul său pentru dezvoltarea agriculturii și a satului, dar și ferma intenție de a se apropia de abordarea pe care o arată față de agricultură statele europene, inclusiv România.
Ne permitem, cu această ocazie, să raportăm situația fermierilor din Republica Moldova la cea a agricultorilor din Romania, strict pe dimensiunea suportului acordat de stat.
În anul curent, fermierii din Romania au beneficiat de subventii totale în valioare de 116.000.000.000 mdl. Raportată la suprafața totală de 12000000 ha, unui hectar i-au revenit 9700 mdl sau 485 Euro. Fermierii din Republica Moldova au avut de împărțit 1.100.000.000 mdl.
În eventualitatea acoperirii celor 2000000ha, s-au putut alege cu 550 lei mdl per hectar, echivalentul a 27 Euro. Așadar, se vede cu ochiul neînarmat că valoarea subventiilor la ha obtinută de Fermierii din România este de 18 ori mai mare decat valoarea subventiilor la ha obtinută de fermierii din Republica Moldova.
Este evident că FNFM își formulează întotdeauna demersurile, ținînd cont de contextul economic general, inclusiv de crizele prin care sîntem obligați să trecem, însă rămînem convinși că, chiar și într-o asemenea împrejurare, sprijinirea agriculturii poate fi una din soluțiile cu efect sigur de depășire a acestor situații.
Dat fiind faptul că Legea Bugetului va intra în vigoare abia după promulgarea ei de către Președintele Republicii, doamna Maia Sandu, îndrăznim să presupunem că acest interval de timp este suficent pentru a aduce dovada unei abordări mult mai generoase.
Federația Națională a Fermierilor din Moldova.
SUBVENȚIONAREA AGRICULTURII – SOLUȚIE DE DEPĂȘIRE A CRIZEI
Пролистать наверх