S-a întrunit Consiliul Administrativ al Federatiei Nationale a Fermierilor din Moldova

Joi, 9 decembrie, a avut loc ședința Consiliului Administrativ al Federatiei Nationale a Fermierilor din Moldova. Agenda întrunirii a inclus un raport succinct asupra activității FNFM în unsprezece luni ale anului curent.

Eforturile FNFM în operioada de referință au urmărit dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale fermierilor, inclusiv prin transfer de informație, cunoștințe și experiență avansată în afacerile agricole. În cadrul ședinței s-au dat aprecieri asupra unui șir de acțiuni și instrumente care sînt parte a planului general de activitate. Este vorba despre transferul de informație către fermieri pe toate căile posibile; transferul de cunoștințe prin organizarea de instruiri și schimburi de experiență; asistența tehnică la elaborarea dosarelor pentru obținerea subvențiilor de stat; asistența la elaborarea Planurilor de afaceri, precum și prezentarea OCTAGON We Effect FNFM 2021, un exercițiu complex datorită căruia avem posibilitatea de a ne evalua într-un mod cât mai obiectiv și corect activitatea ca organizație, să observăm care sunt punctele forte și slabe și să ne setăm corect obiectivele pentru a avea și mai mult succes.
În cadrul ședinței Consiluilui Administrativ a fost exprimat acordul comul al participanților privind formularea și înaintarea unor demersuri ale Federației Naționale a Fermierilor din Moldova prin care se cere creșterea fondului de subvenționare mult peste volumul prevăzut în Legea bugetului pentru anul viitor, precum și promovarea unei adresări către conducerea țării în vederea acordării de către stat a compensațiilor pentru creșterea prețurilor la inputuri.
Pentru Federația Naționala a Fermierilor, oamenii au fost și vor fi întotdeauna forța motrice a organizației, fermierii noștri care prin munca lor zilnică își aduc contribuția la o agricultură eficientă și performantă, sunt oameni cu care ne mândrim!.
Prin urmare, ne bucurăm atunci când la marea și frumoasa noastră familie, aderă membri noi. Așa s-a întâmplat și de această data. FNFM a primit un nou membru în cadrul CA, pe doamna Pancrat Ana, Președintele Asociației Fermierilor – Producători de Lapte, fermier.
Felicitări!
Pentru FNFM, anul 2021 a fost un an bun, am reușit să implementăm mai multe activități, direcționate la realizarea obiectivelor principale ale FNFM, printer acestea:
– Dezvoltarea organizațională și instituțională FNFM;
– Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale fermierilor prin transfer de informație, cunoștințe și experiență avansată în afacerile agricole:
– Reprezentarea și promovarea intereselor economice, sociale ale fermierilor prin activități de reprezentare și lobby.
Și pentru ca lucrurile să continue pe direcția frumoasă a realizărilor, printre obiectivele ce ni le propunem pentru 2022, sunt:
– implementarea noilor activități care să crească sustenabilitatea financiară a FNFM;
– Identificarea strategiilor de majorare a fondurilor
– Implicarea a câtor mai mulți experți în organizație
-Dezvoltarea capacităților de vizibilitate, lobby și advocacy
– Menținerea rolului Federației Nationale a Fermierilor de Organizație-Umbrelă.
FNFM, aduce mulțumiri tuturor celor prezenți la ședință, membrilor săi, apreciem activitatea și suportul dvs în cadrul organizației și vă asigurăm și în continuare de o bună conlucrare, implicare în vederea eficientizării activității noastre comune pentru o agricultură eficientă și performantă.
S-a întrunit Consiliul Administrativ al Federatiei Nationale a Fermierilor din Moldova
Пролистать наверх