MAJORAREA SUBVENȚIILOR DIN AGRICULTURĂ PENTRU ANUL VIITOR: Condițiile și domeniile

Comisia parlamentară agricultură și industrie alimentară a aprobat raportul la proiectul de lege pentru modificarea legii privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural. Pe lângă noile categorii incluse în listă, proiectul stabilește că subvenţiile acordate în condiţii generale din valoarea investiţiei eligibile se majorează la cererea producătorului agricol cu cel puţin:

10% – pentru investiţiile efectuate în sectorul zootehnic, cu excepția exploatațiilor specializate în producerea laptelui și pentru producătorii agricoli care au achiziţionat bunuri (active) de producţie autohtonă eligibile spre subvenţionare;
15% – pentru tinerii fermieri, femeile-fermieri şi migranţii reveniţi;
20% – pentru producătorii agricoli care se ocupă cu cultivarea culturilor ecologice sau cu creşterea ecologică a animalelor și pentru producătorii agricoli care desfăşoară activitate de producere a laptelui de vaci, oi și capre;
Între 10% –50% – pentru investiţiile efectuate de grupurile de producători și cooperativele de întreprinzător, pentru măsurile/submăsurile de sprijin financiar stabilite de organul central de specialitate.
Fermierii vor obține accesul la mijloacele de subvenționare disponibile în Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, care pentru anul curent au fost aprobate în volum de 1,1 miliarde lei.
Agromedia.md
MAJORAREA SUBVENȚIILOR DIN AGRICULTURĂ PENTRU ANUL VIITOR: Condițiile și domeniile
Пролистать наверх