POMICULTORII AU FOST AUZIȚI: NOI SOIURI VOR FI ELIGIBILE PENTRU SUBVENȚIONARE

După mai mulți ani de discuții și propuneri înaintate de producători, în special horticultori, au fost operate modificări ce țin de acordarea subvențiilor pentru mai multe soiuri de plante.

Astfel, proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural prevede includerea și a altor soiuri spre subvenționare, lista completându-se cu textul (Articolul 25 aliniatul (1)):
c) „și/sau cu soiuri înscrise în Catalogul comun al soiurilor de plante agricole al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species), Catalogul soiurilor de specii de legume al Uniunii Europene (The Catalogue of Varieties of Vegetable Species), Catalogul comun al soiurilor de viță de vie al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Vine) și/sau în Sistemul informațional al materialului de înmulțire și plantare fructifer FRUMATIS (Fruit Reproductive Material Information System), cu prezentarea declarației pe propria răspundere a solicitantului de subvenție;”.
Anterior, erau oferite subvenții pentru:
Soiurile înscrise în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova;
Plantațiile înființate cu material săditor de la producători autorizați, inclusiv din străinătate, a cărui calitate poate fi confirmată prin certificat de valoare biologică, cu respectarea reglementărilor tehnice din domeniu și, după caz, a prevederilor Legii viei și vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 cu soiuri înscrise în Catalogul soiurilor de plante.
Din acest motiv, o bună parte din pomicultori erau nevoiți să indice un alt soi decât cel pe care îl plantau în realitate. Ulterior, fiind necesară comercializarea fructelor, întâmpinau dificultăți deoarece nu puteau indica soiul corespunzător la export.
Totodată, pomicultorii menționau că „Nu avem înregistrate soiuri pe care să le putem vinde rentabil pe piața externă. Nu avem șanse cu aceste soiuri să exportăm, să ajungem în rețele”. Astfel că aprobarea acestor modificări este cât se poate de așteptată.
POMICULTORII AU FOST AUZIȚI: NOI SOIURI VOR FI ELIGIBILE PENTRU SUBVENȚIONARE
Пролистать наверх