GUVERNUL A APROBAT PROIECTUL LEGII BUGETULUI DE STAT

Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței din 19 noiembrie, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2022.
Principalele măsuri de politici se referă la domeniul salarizării, ocrotirii sănătății, protecției și asigurării sociale, dezvoltării regionale și locale, precum și a mediului de afaceri.

Potrivit proiectului, veniturile la bugetul de stat vor constitui, în anul viitor, 50,1 miliarde lei și vor fi în creștere cu 9,2% față de anul curent. Majorarea veniturilor se datorează, în principal, încasărilor din impozite și taxe, ca urmare a îmbunătățirii indicatorilor macroeconomici și unor măsuri de politică fiscală.
În bugetele unor autorităţi/instituţii bugetare, conform domeniilor de competenţă, se aprobă alocaţii pentru scopuri specifice după cum urmează:
a) pentru Fondul rutier – în sumă de 1485348,4 mii de lei. Defalcările anuale din volumul total al accizelor la produsele petroliere, cu excepția gazului lichefiat, nu vor depăşi 58,0%;
b) pentru realizarea procesului de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, inclusiv în bază de proiecte individuale – în sumă de 3000,0 mii de lei;
c) pentru Fondul pentru eficienţă energetică – în sumă de 30000,0 mii de lei;
d) pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională – în sumă de 770000,0 mii de lei;
e) pentru Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural – în sumă de 1500000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocații se va efectua în modul stabilit de Guvern;
f) pentru Fondul viei şi vinului – în sumă de 40696,2 mii de lei, din care 19696,2 mii de lei din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;
g) pentru Fondul ecologic naţional – în sumă de 250000,0 mii de lei;
Pe partea de cheltuieli a fost operată o majorare cu peste 7,5 miliarde lei a cheltuielilor din bugetul de stat comparativ cu cele prevăzute pentru anul curent.
Astfel, cheltuielile totale vor constitui 65,2 miliarde lei.
Cheltuielile destinate implementării proiectelor finanțate din surse externe vor constitui, în anul 2022, circa 5,4 miliarde lei, reprezentând 8,3% din cheltuielile totale ale bugetului de stat.
Pe lângă aceasta, în proiectul bugetului pe anul 2022 se prevede asigurarea programelor actuale de cheltuieli. Per total, cheltuielile capitale vor constitui 6,7 miliarde lei (cu 1,8 milioane lei mai mult comparativ cu anul 2021), dintre care investițiile capitale vor constitui 2,7 miliarde lei (405 milioane lei mai mult comparativ cu anul 2021).
Deficitul bugetului de stat este prevăzut în sumă de 15,1 miliarde lei. Principalele surse de finanțare a acestuia sunt sursele externe (intrări nete din împrumuturi externe pentru suport bugetar și implementarea proiectelor finanțate din surse externe) și sursele interne (emisiunea VMS și mijloace din vânzarea şi privatizarea patrimoniului public).
sursa: agrobiznes.md
GUVERNUL A APROBAT PROIECTUL LEGII BUGETULUI DE STAT
Пролистать наверх