ȘEDINȚA CONSILIULUI ADMINISTRATIV AL FNFM

La 19 august, 2021, în incinta Institutului Muncii din Chișinău, a avut loc Ședința Consiliului Administrativ al FNFM la care au participat membrii Consiliului Administrativ și directorii executivi ai Organizațiilor Regionale.

📝Pe ordinea de zi s-au regăsit câteva puncte – cheie, obiective de bază, cu privire la:
📌Prezentarea Raportului de îndeplinire a Planului de activități al Consiliului Administrativ în perioada 01.01.21-30.06.21.
Pe marginea subiectului s-a expus directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mîrzenco.
📌Raportul activitatilor de proiecte We Effect, IFAD, Optim, raportor, Nicolae Tiltu, Șef departament Proiecte.
📌Îndeplinirea Bugetului FNFM și al OR în perioada 01.01.21-30.06.21, raportor Ruslan Mihalachi, Manager Financiar.
📌Prezentarea proiect Statut FNFM în noua redacție, Valeriu Cosarciuc, Președintele FNFM și Vasile Mîrzenco, Directorul Executiv al FNFM
📌Propuneri, documente de pozitii ale FNFM privind politicile agro rurale,Valeriu Cosarciuc, Președinte FNFM și Membrii CA
📌Diverse.
📈📌Printre cele mai importante și vizibile rezultate ale acestui an comparativ cu anul precedent când a început pandemia pot fi evidențiate:
✅Ieșirile mai frecvente în teritoriu ale FNFM și promovarea fermierilor
✅Organizarea și desfășurarea tîrgurilor fermierilor, precum Cămara Fest, grație implicării active a doamnei Diana Crudu, membră a CA, FNFM
✅Participarea FNFM la acest tîrg, reflectarea și publicarea articolelor despre Cămara Fest pe rețelele sociale, site FNFM.
✅ Organizarea și altor evenimente offline, târguri locale cu participarea FNFM
✅ Instruirile online care se bucură de apreciere.
Anul 2020 a fost un an mai slab din cauza pandemiei și a fost înregistrată o scădere a finanțelor însă în 2021 se atestă o revenire la dinamica pozitivă. Încercăm să creștem în permanență spectrul de servicii pentru fermieri care ne-ar putea genera venituri suplimentare. Vorbim de serviciile bazate pe doleanțele din teritoriu a fermierilor.
O altă preocupare a FNFM este creșterea calității📈 activităților pentru activitățile deja existente, deoarece asta ne permite să creăm colaborări cu diferiți parteneri.🤝
În cadrul ședinței, toți membrii Consiliului prezenți și-au expus opiniile privind propunerile asupra politicii înaintate de către FNFM către noul Ministru al Agriculturii, dl Viorel Gherciu. Și anume:
✅ Mărirea fondului de subvenționare;
✅Posibilitățile de export a produselor agroalimentare în România.
În continuarea ședinței, au fost înaintate propunerile din partea Președintelui FNFM, Valeriu Cosarciuc de a organiza în baza unui grafic 5 adunări regionale cu participarea a cel puțin 60 de membri ai organizațiilor regionale. Scopul este de a identifica principalele probleme cu care se confruntă fermierii în teritoriu și ulterior de a genera soluții. Totodată, organizarea unei mese rotunde cu participarea decidenților a Ministerului Agriculturii, Finanțelor și generarea discuțiilor despre modul de implicare a decidenților în soluționarea acelor probleme înaintate.
Considerăm că este important, conform statutului FNFM să fim o organizație mai largă, o organizație care să cuprindă interesele tuturor fermierilor dornici de a se promova.
Ședința Consiliului Administrativ s-a încheiat, stabilindu-se următoarele obiective pentru continuarea unei bune desfășurari și evoluții a activităților Federației și anume:
1.Stabilirea unei foi de parcurs pentru a doua jumătate a anului privind îmbunătățirea serviciilor acordate;
Evaluarea capacitatilor federatiei;
Pregătirea, elaborarea unui nou plan strategic de dezvoltare si sustenabilitate financiară.
2.Stabilirea unui consens privind elaborarea noului statut al FNFM
3.S-a definitivat setul de propuneri din partea fnfm privind pozitia politicii agricole.
FNFM aduce sincere mulțumiri tuturor celor prezenți astăzi la ședința CA. Apreciem înalt suportul, implicarea activă și constantă la bunul mers al lucrurilor în domeniul agricol din țara noastră! Împreună suntem o forță, împreună suntem FNFM‼️
ȘEDINȚA CONSILIULUI ADMINISTRATIV AL FNFM
Пролистать наверх