GENDER: Cît de diferiți suntem? 🚻Femeile și bărbații Moldovei în cifre📈📉

Femeile predomină în numărul populaţiei. Populația feminină predomină în rîndul populației, la 100 femei revenind 93 bărbați. Raportul diferă semnificativ în funcție de anumite grupe de vîrstă. Bărbații predomină în grupele de vîrstă 0-14 ani și 15-34 ani, raportul fiind de 106 bărbați la 100 femei și respectiv 104 bărbați la 100 femei. Diferențele sunt mai accentuate în cazul populației de 35-64 ani și 65 ani și peste, la 100 femei revenind 90 bărbați și respectiv 62 bărbați.

Speranţa de viaţă la femei este mai mare decât a bărbaţilor.

Femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii în medie cu 8,0 ani, speranţa de viaţă la naştere fiind de 77,0 ani pentru femei şi 69,4 ani în cazul bărbaţilor. Acest decalaj se datorează nivelului mai înalt al mortalităţii premature a bărbaţilor, în special a celor în vârstă aptă de muncă. Femeile se căsătoresc mai timpuriu decât bărbaţii Vârsta medie a femeii la prima căsătorie este de 25,7 ani, iar la bărbaţi de 28,5 ani. Cei mai mulţi bărbaţi care s-au căsătorit în anul 2017, aparţin grupei de vârstă 25-29 ani (39,0%), iar în cazul femeilor predomină căsătoriile la vârsta de 20-24 ani (38,1%). Căsătoriile la vârsta de până la 20 ani sunt mai frecvente în mediul rural: 9,6% din numărul căsătoriilor înregistrate la sate au fost încheiate de femei în vârstă sub 20 ani, faţă de 3,8%, în mediul urban.

Femeile au un nivel de instruire mai mare decât al bărbaţilor

Femeile în vârstă de 25-64 ani au un nivel de instruire mai mare comparativ cu cel al bărbaţilor. Cel mai mare decalaj este înregistrat pentru nivelul superior, 23,4% din femei au atins acest nivel comparativ cu 18,0% din bărbaţi. Bărbaţii părăsesc sistemul educaţional mai devreme comparativ cu femeile, în favoarea intrării pe piaţa forţei de muncă. Rata de părăsire timpurie a sistemului educaţional pentru persoanele în vârstă de 18-24 ani constituie 21,0% la bărbaţi faţă de 17,6% în cazul femeilor.

Femeile într-o măsură mai mare preferă activităţi salariate şi locuri de muncă formale

Peste 69,7% din totalul femeilor ocupate sunt angajate în calitate de salariat. La bărbaţi acest indicator constituie 60,7%. În rândul non-salariaţilor bărbaţii predomină în categoria lucrătorilor pe cont propriu (60,5%), iar femeile – printre lucrătorii familiali neremuneraţi (72,5%). Ponderea ocupării informale în rândul femeilor constituie 30,4%, iar în rândul bărbaţilor – 38,9%.

Femeile câștigă în medie cu 13% mai puțin ca bărbații Femeile câștigă în medie cu 13,5% mai puțin fată de bărbați (86,5% din salariul mediu al bărbaților). Exprimată în valoare numerică, discrepanța constituie în medie circa 813 lei. Astfel, salariul mediu în anul 2017 a constituit pentru femei 5204 lei și pentru bărbați – 6017 lei.

Femeile sunt subreprezentate şi în organele de justiţie şi poliție

Ponderea femeilor în numărul total al judecătorilor în anul 2017 a constituit 47,4%. În acelaşi timp, ponderea femeilor în numărul total al poliţiştilor, inclusiv din protecţia civilă şi grăniceri, a fost de 18,8%.

Femeile depăşesc cota bărbaţilor pensionari.

Din total pensionari în anul 2018, 64,5% sunt femei. În funcţie de categoria pensionarilor, ponderea femeilor variază de la 81,2% în cazul beneficiarilor de pensii de urmaş, 70,6% – pensionari pentru limită de vârstă, până la 50,7% pentru beneficiarii de pensii de dizabilitate și 10,7% în cazul angajaților organelor de forță.

Sursa: genderpulse.md

GENDER: Cît de diferiți suntem? 🚻Femeile și bărbații Moldovei în cifre📈📉
Пролистать наверх