EGALITATEA DE GEN ÎN MOLDOVA. DIFERENȚE SALARIALE

Femeile din Moldova se confruntă cu obstacole specifice în educație și pe piața muncii. Atitudinile patriarhale persistente le limitează alegerea privind educația și opțiunile de angajare. Femeile se confruntă și cu practici discriminatorii. Printre acestea se numără diferențe salariale semnificative, remunerarea pe ocupații cu salarii mai mici, distribuirea inegală a muncii și a responsabilităților familiale, și accesul limitat la îngrijirea copilului.

Problema egalității de gen în Republica Moldova, este determinată și de faptul că deși avem o legislație bună și corespunzătoare tuturor normelor internaționale, ce folos că o avem neimplimentată?

Un nou studiu, realizat în anii 2018-2019 arată diferențele salariale dintre femei și bărbați pe diverse domenii de activitate publică.

Analiza informațiilor oferite de aplicația gender pulse, între anii 2018 – 2019 în privința dimensiunii de gen în țara noastră, demonstrează clar decalajul salarial evident dintre bărbați și femei în Republica Moldova, bărbații câștigând mai bine comparativ cu femeile.

Potrivit rezultatelor studiului, în 2018, câștigul salarial lunar în lei în Agricultură, Silvicultură și Pescuit, constituia 3.818,7 mii lei pentru femei și 4.329,8 mii lei pentru bărbați, în timp ce în anul următor, 2019, salariul femeilor în acest domeniu a crescut ajungând la 4.378,2 iar cel al bărbaților continuând să rămână mai mare, de 4.913,2 mii lei.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bărbații rămân a fi privilegiați salarial și în alte domenii, cum ar fi bunăoară cel al sănătății și asistenței sociale.

 

 

Potrivit datelor, în anul 2018 diferența de salariu dintre bărbați și femei constituia peste 2000 de lei, tot în favoarea bărbaților. Mai exact cu un raport de 5.904,0 mii lei (femei) și 7.255,4 mii lei (bărbați). Acest raport a cunoscut o ușoară imbunătățire în anul 2019 însă tot cu salariu mai mare pentru bărbați – 6.714,3 (femei) și 8.348, 7 mii lei (bărbați).

 

 

Un decalaj mai puțin vizibil se poate observa în domeniul învățământului. Aici raportul pe anul 2018 constituie 5.171,3 mii lei în favoarea femeilor și 5.106,8 mii lei salariul bărbaților și în 2019, femeile din învățământ au câștigat relativ mai bine comparativ cu bărbații – 6.343,4 mii lei (femei) și 6.275 mii lei salariul pentru bărbați.

 

Deducem din acest studiu că la etapa de promovare în carieră bărbații sunt mai avantajați. În pofida eforturilor de sporire a egalității de gen, femeile încă sunt subreprezentate în funcțiile de conducere. De asemenea, proporția redusă de femei angajate în funcții de conducere contribuie la diferența de remunerare între femei și bărbați.

Considerăm că un aspect important în scopul sporirii egalității de gen în țara noastră, îl prezintă: sensibilizarea opiniei publice privind beneficiile economice și sociale ale egalității de gen, precum și combaterea stereotipurilor privind rolurile sociale ale femeilor și bărbaților, inclusiv în domeniul educației și orientării profesionale. Este necesar de a prioritiza „eliminarea stereotipurilor tradiționale și a barierelor structurale care ar putea descuraja femeile să se înscrie în domenii tradiționale dominate de bărbați, cum ar fi știința și tehnologia, să-și intensifice eforturile de a oferi femeilor consiliere în carieră cu privire la carierele non-tradiționale și de a le încuraja să participe la formare profesională non-stereotipică.

O altă soluție/recomandare ar fi și eliminarea diferențelor de remunerare dintre femei și bărbați prin măsuri de creștere a abilităților profesionale ale femeilor, lichidarea barierelor normative pentru femei care doresc să se angajeze conform specialităților tradițional considerate bărbătești. Introducerea cotelor de gen, formarea abilităților de conducere și campanii de sensibilizare publică pentru a crește numărul femeilor în funcții de conducere, facilitarea procesului de reintegrare a femeilor pe piața forței de muncă după concediul de îngrijire a copilului /copiilor, inclusiv prin cursuri de perfecționare și recalificare.

Prin, urmare, egalitatea de gen reprezintă una dintre prerogativele unei societăți nu doar moderne dar și eficiente care ne va ajuta mai curând să ajungem și să fim parte integrantă a familiei europene.

 

EGALITATEA DE GEN ÎN MOLDOVA. DIFERENȚE SALARIALE
Пролистать наверх