Nou curs de instruire online, FNFM

Secolul XXI se caracterizează prin încălzirea globală şi intensificarea frecvenţei afectării tuturor sectoarelor economice şi îndeosebi a sectorului agricol de către factorii climatici, care se datorează în principal activităților antropice.

O analiză a datelor climaterice naţionale a stabilit că frecvenţa medie a secetelor în Republica Moldova, într-o perioadă de 10 ani, constituie 1-2 secete în nord, 2-3 secete în partea centrală şi 5-6 secete în sud. Frecvenţa secetelor a crescut, îndeosebi, în ultimele trei decenii. Astfel, în perioada anilor 1990-2012, perioada de 10 ani a fost marcată de secetă, ceea ce a condus la reducerea semnificativă a recoltelor. În anii 1990, 1992 şi 2003, seceta a continuat pe parcursul întregii perioade de vegetaţie a plantelor (aprilie–septembrie). Seceta din anii 2007 şi 2012 a afectat peste 70% din teritoriul ţării, acestea fiind cea mai dezastruoasă din întreaga perioadă de monitorizări instrumentale ale vremii.
Deducem de aici importanța și mai cu seamă necesitatea ca această temă să fie analizată, discutată de către membrii Federației Naționale a Fermierilor, precum și cu implicarea experților în domeniu pentru a putea identidica împreună cele mai bune soluții.
În acest context, în data de 21 mai curent, în incinta Oficiului Central al Federației Naționale a Fermierilor din Moldova, a avut loc un nou curs de instruire online, destinat fermierilor ce doresc să-şi sporească cunoștințele și abilităţile în domeniul schimbărilor climatice şi să-şi asigure gestionarea eficientă a propriilor afaceri.
Scopul pe care ni l-am propus la această ședință a fost „Creșterea și dezvoltarea afacerilor agricole din Republica Moldova prin implementarea practicilor agricole de diminuare a efectelor de degradare aferente schimbărilor climatice”.
Datorită implicării active dar și oferirea de sfaturi și recomandări din partea invitatului special al conferinței, domnul Anatolie Fala, Dr.șt.biologice, expert în reziliență climatică, tema abordată a fost scoasă în evidență, oferindu-i-se o atenție sporită. Am avut posibilitatea de a ne forma noi, cei prezenți la discuții, o părere și imagine completă asupra acestei probleme majore, de rezonanță Mondială.
Expertul a evidențiat mai multe aspecte ale problemei date și totodată, a oferit și recomandări, printre acestea:
-La întrebarea ce ar trebui să întreprindă agricultorii noștri în vederea diminuării efectelor de degradare aferente schimbărilor climatice, domnul Fala, a venit cu câteva soluții în acest sens. și anume:
Introducerea acelor elemente tehnologice care să permită pe parcurs expunerea mai redusă la schimbările climaterice.
Există câteva practici binevenite în acest scop:
-Introducerea de noi specii și selecția de noi soiuri și hibrizi.
Cu alte cuvinte, cu cât este mai tehnologic soiul sau hibridul, cu atât sunt mai necesare condiții bune de cultivare.
“ Când cineva vă propune să cultivați un hibrid sau un soi, cât de bun nu ar fi, luați întâi și il testați pe o suprafață nu prea mare și asigurați-vă că el e în stare să vă asigure randamentul producerii necesare și în al doilea rând, dacă acest soi este adaptat la condițiile locale”.
🌱O altă recomandare din partea expertului este implementarea de noi siteme de culturi.
“ Vorbim de o succesiune de culturi cultivate și elmente tehnologice cultivate. Pe suprafețe mici, gospodării familiare pot fi utilizate sisteme de culturi intercalate(porumb și culturi boboase precum nahutul, fasolea). Ar fi recomandate culturile în fîșii”.
De asemenea, Anatolie Fala a subliniat și importanța apei și a calității acesteia atunci când ne referim la sursele de irigare, deoarece lipsa umidității solului aduce cu sine consecințe nefaste.
“Lipsa de umiditate ne afectează destul de mult. Unele practici de irigare pornește de la calitatea apei. Trebuie să cunoaștem de asemenea care sunt proprietățile solului. Recomand irigarea prin picurare ceea ce ne permite o utilizare mai rațională a apei.
Ar trebui să ne învățăm să deprindem un astfel de management: în funcție de câtă apă voi avea, trebuie să îmi planific și cîte hectare de livadă, de ex să plantez pentru a găsi un raport rațional. Este recomandat de a face analiza solului și analiza apei la fiece început de sezon agricol”.
Așadar, din rezultatele obținute în urma ședinței online, ideea de bază dedusă constă în conștientizarea absolută a problematicii subiectului abordat și anume: Pericolul pe care îl aduce asupra agriculturii dar și a întregii umanități schimbările climatice în secolul 21 dar mai ales, înțelegerea că dacă nu ne vom implica acum cu măsurile necesare ameliorării consecințelor nefaste de pe urma acestui fenomen, vom ajunge la pierderea totală a producţiei Agricole.
Federația Națională a Fermierilor, este în continuă evoluție și întotdeauna alături de fermieri. Iar pentru aceasta, în ajutor ne vine și platforma digitală Spic de Grâu. O platformă care permite agricultorilor să își facă cunoscută și să își comercializeze producția grație agro – pieței. Mai multe informații le puteți afla accesând platforma online https://www.spicdegrau.md/ro
Despre oportunitățile și avantajele platformei, a vorbit Ruslan Mihalachi, manager financiar al FNFM.
Menționăm că acest curs de instruire a fermierilor, a fost posibilă și grație partenerilor externi ai Federației Naționale a Fermierilor din Moldova (FNFM), Weeffect, cărora le aducem mulțumiri pentru suport constant și consultanță.🤝
Nou curs de instruire online, FNFM
Пролистать наверх