Programe si proiecte de finantare in agricultura din Moldova

 

IFAD V Moldova

Programul de Servicii Financiare Rurale si Dezvoltare a Businessului Agricol, cel de-al cincilea program IFAD din Republica Moldova, a fost lansat in iulie 2011 cu o perioada de implementare de 60 luni. Proiectul are un caracter national si este implementat in toate localitatile Republicii Moldova, cu exceptia mun. Chisinau, mun. Balti si a Unitatilor Administrativ-Teritoriale din Stinga Nistrului.

Perioada de implementare: iulie 2011 – iunie 2016

Bugetul programului: 34,8 milioane dolari SUA, inclusiv:

 • 19,8 milioane dolari SUA- sursele IFAD, inclusiv 0,5 milioane grant;
 • 4,5 milioane dolari SUA- grant acordat de Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei;
 • 1,5 milioane dolari SUA- sursele Guvernului Republicii Moldova;
 • 11,7 milioane dolari SUA- contributia beneficiarilor programului;
 • 1,8 milioane dolari SUA- suma alocata de institutiile financiare participante ca cofinantare a proiectelor de investitii in IMM.

Scopul proiectului: de a reduce saracia in mediul rural din Republica Moldova cerind conditii favorabile pentru cei mai saraci membri ai societatii rurale in vederea cresterii veniturilor acestora prin acces sporit la piete si locuri de munca.

Componentele proiectului si obiectivele specifice:

Dezvoltarea businessului agricol favorabil populatiei sarace- de a oferi asistenta tehnica, instruire si suport la cresterea capitalului si a veniturilor persoanelor sarace prin conectarea lor mai avantajoasa la lanturile de produse agricole, in care Republica Moldova are un avantaj comparativ semnificativ si care sunt conectate la piete nationale si internationale cu o cerere considerabil nesatisfacuta. Sub-componente a) Dezvoltarea Agriculturii Contractuale; b) Dezvoltarea Agriculturii de Conservare; c)Dezvoltarea Fondului de Capital pentru businessul agricol.

Servicii financiare rurale- oferirea accesului pentru intreprinderile mici si mijlocii din zonele rurale la servicii financiare acordate pe termen mediu si lung. Sub-componente: a)Finantarea de imprumuturi a investitiilor IMM; b) Finantarea de capital a investitiilor IMM; c) Finantarea de imprumuturi a investitiilor tinerilor antreprenori; d) Micro-finantarea investitiilor agricole si ne-agricole a intreprinderilor mici rurale prin Asociatiile de Economie si Imprumut.

Infrastructura rurala de scara mica- de a reduce constringerile de infrastructura care limiteaza activitatea fermierilor mici, intreprinderilor de prelucrare agricola si antreprenorilor rurali non-agricoli ce investesc in afaceri in baza lanturilor valorice de marfuri si servicii, prin acordarea granturilor competitive pentru investitii in infrastructura publica.

Activitati principale:

 • acordarea imprumuturilor pentru finantarea intreprinderilor agricole din mediul rural;
 • acordarea granturilor competitive pentru finantarea constructiei obiectelor de infrastructura economica;

Beneficiari:

  gospodariile mici comerciale, procesatori si alte intreprinderi mici si mijlocii inregistrate sub orice forma organiztorico-juridica bazata pe proprietate privata si incadrate in activitatile agricole;tinerii saraci orientati comercial, care la momentul aplicarii vor avea virsta cuprinsa intre 18 si 30 ani;micro-antreprenorii saraci, economic activi, membri ai AEI, care vor initia si/sau dezvolta o afacere rurala, atit agricola, cit si neagricola care vor genera venit;grupuri de interes a fermierilor, asociatii oficiale de producatori, alte asociatii, autoritatile locale.

Contacte:

Adresa: bul. Stefan cel Mare si Sfint 162, of. 1303, Chisinau

Teledon: 22 50 46, 21 00 56

E-mail: office@ifad.md

web: www.ifad.md

Programul National de Abilitare Economica a Tinerilor

Obiective: Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor bazate pe cunoasterea si gestionarea optima a resurselor si facilitarea accesului tinerilor antreprenori la resurse financiare necesare initierii si dezvoltarii unei afaceri proprii.

Grup tinta: Programul este destinat persoanelor tinere cu virsta cuprinsa intre 18 si 30 ani, care doresc: sa-si dezvolte abilitatile antreprenoriale, sa lanseze o afacere proprie in zonele rurale si/sau sa-si extinda propria afacere in zonele rurale, creind noi locuri de munca.

Activitatile principale: Programul cuprinde trei componente de implementare:

 1. Instruire si consultanta antreprenoriala (implementator- Organizatia pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii (ODIMM);
 2. Obtinerea creditelor preferentiale in valoare maxima de pina la 300.000 lei (perioada de rambursare de maxim 5 ani) cu portiune de grant nerambursabil (40%).

Contacte:

Adresa: str. Serghei Lazo 48, of. 311, Chisinau

Telefon: 22 53 84; 22 57 99 / fax: 29 57 97

E-mail: seminare@odimm.md, Persoana de contact: Carolina Tapordei

web: www.odimm.md si www.businessportal.md

 

PARE 1+1: Programul de atragere a Remitentelor in Economie

Obiective: Mobilizarea resurselor umane si financiare ale lucratorilor emigranti moldoveni in dezvoltarea economica durabila a Republicii Moldova prin stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii de catre lucratorii migranti si beneficiarii de remitente. Programul activeaza in baza regulii “1+1”, astfel, fiecare leu investit din remitente va fi suplinit cu un leu in forma de grant din cadrul Programului-pilot.

Grup-tinta: Lucratori emigranti si beneficiari de remitente- rude de gradul I.

Activitatile principale:

 • Organizarea cursurilor de instruire antreprenoriale si acordarea asistentei gratuite la initierea afacerii, inclusiv distribuirea gratuita a materialelor informative si de suport;
 • Finantarea afacerilor viabile prin acordarea granturilor in proportii de 50% din valoarea investitiei, dar nu mai mult de 200 mii lei.
 • Efectuarea monitorizarii post-finantare.

Contacte:

Adresa: str. Serghei Lazo 48, of. 303, Chisinau

Telefon: 22 50 01; 22 57 99 / fax: 29 57 97

E-mail: info@odimm.md, Persoana de contact: Viorica Cerbusca

web: www.odimm.md si www.businessportal.md

 

 

Derulează în sus